"W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie" - François Anatole Thibault

Rozwój gospodarczy a outsourcing

Rozwój gospodarczy a outsourcing

W obecnych czasach historia zatoczyła swoiste koło. Pierwsze dobra wytwarzano w manufakturach, następnie, wraz z rozwojem przemysłu manufaktury przegrały one wyścig o klienta z coraz to większymi zakładami. Obecnie szybko zmieniający się rynek i rozwój komunikacji sprawił, że gospodarka wraca do małych, silnie wyspecjalizowanych firm za sprawą outsourcingu.

Jednym z czynników, które spowodowały powstanie outsourcingu była potrzeba maksymalnego obniżenia cen produkcji, poprzez przeniesienie jej do innych krajów. Globalny zasięg przedsiębiorstw oraz rozwój środków komunikacji spowodował zapotrzebowanie na usługi informatyczne w tych regionach świata. Prężnie rozwija się software development outsourcing, czego przyczyną jest, chociażby konieczność stworzenia struktury organizacyjnej w krajach produkcyjnych, czy pozyskanie nowych klientów w innych krajach. W chwili, gdy myślimy poważnie o sprzedaży naszej usługi czy produktu za granicą, musimy przynajmniej posiadać stronę internetową w języku panującym w danym kraju, aplikację na smartfony czy call center.

Co sprawdza się w takim przypadku najlepiej?


W takich przypadkach niezbędny jest software development outsourcing. Ponieważ w Polsce prosperuje wiele firm zagranicznych oraz znajduje się wiele filii koncernów międzynarodowych, do ich prawidłowego funkcjonowania konieczny jest it outsourcing Poland. Co prawda obsługę informatyczną czy komunikacyjną w wielu przypadkach można przeprowadzić zdalnie, jednak od pewnego momentu działalności, gdy mamy do czynienia z nowym, chłonnym rynkiem za granicą musimy pomyśleć o stworzeniu na nim pewnej:
• infrastruktury informatycznej,
• infrastruktury komunikacyjnej.
Branża it outsourcing Polska rozwija się prężnie w naszym kraju również dlatego, że Polska jest bramą do Europy Wschodniej i wielu firm, które planują swoją ekspansję w tym kierunku, zakładają swoje centra operacyjne właśnie w Polsce.

Ekspansja zachodnich firm na rynek polski


Ekspansja zachodnich firm na rynek Polski wymusiła również outsource software development to Poland – jest korzystną strategią ze względu na to, że wkraczając na Polski rynek przedsiębiorstwa korzystają z usług firm informatycznych, które znają lokalny rynek, infrastrukturę i czynniki mające wpływ na pracę wykonywaną w Polsce. Polska, to również kraj posiadający wielu zdolnych informatyków oraz profesjonalnych firm świadczących usługi informatyczne w korzystnej cenie, dlatego outsource software development to Poland jest często wykorzystywany nie tylko na potrzeby użycia danego oprogramowania w naszym kraju, ale również poza granicami Polski.