Skip to content Skip to footer

Dom opieki czyli co?

Pokłosiem bismarckowskiej reformy systemu emerytalnego jest zmiana struktury naszego społeczeństwa. Ludzie żyją dłużej, w lepszym zdrowiu a ich priorytetem nie jest już tylko i wyłącznie zapewnienie sobie pewnego minimum koniecznego do przeżycia. Zmienił się też model rodziny. Zamiast rodziny wielopokoleniowej, mamy raczej zminimalizowany model rodzice i dzieci. Przy czym wielu młodych jest raczej nastawionych na samorealizację.

Opieka nad osobami starszymi

Jak zatem w tym modelu społecznym mają się odnaleźć osoby starsze? Gdzie jest ich miejsce, jeśli nie u boku dzieci i wnuków? Rozwiązaniem tego dylematu stały się domy opieki zwane też domami seniora. Pomysł ten początkowo rozwinął się w Zachodniej Europie- gdzie społeczeństwo zestarzało się wcześniej. Okazało się, że osoby starsze nie koniecznie mogą i chcą jesień swego życia spędzić z najbliższą rodziną, spróbowano więc rozwiązania innego i stworzono tzw. dom seniora, czyli miejsce, gdzie mieszkać mogą osoby starsze, które nie mają rodziny bądź ich rodzina nie ma warunków do wspólnego mieszkania czy też umiejętności, aby otoczyć opieką taką osobę. Rozwiązanie takie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Dom opieki dziś

Domy opieki stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem w dzisiejszym społeczeństwie. Ludzie żyją coraz szybciej, coraz więcej podróżują i coraz więcej pracują- nie mają więc możliwości zajmować się osobami starszymi, a również seniorzy nie koniecznie chcą żyć w takim pędzie i warunkach. Dom seniora staje się wiec taką enklawą spokoju, miejscem, gdzie można w rozwijać swoje pasje i spędzać czas z ludźmi w podobnym wieku. Oczywiście nie znaczy to, że kontakt z rodziną zostaje zerwany- dom opieki to nie wiezienie, seniorzy mają tam doskonałe warunki socjalne do przyjmowania gości i wspaniale, gdy tak się dzieje.

Jednak co istotne mają też spokój, stałą opiekę, z której w każdej chwili mogą skorzystać.W domach opieki, dużą wagę przykłada się do zapewniania komfortu psychicznego osób starszych- a więc osoby aktywne całe życie, pracujące zawodowo mają możliwość rozwijania swoich pasji w jesieni życia. Zdarza się, że dopiero wtedy seniorzy odkrywają w sobie pasję do literatury, rękodzieła itp., czyli pasji, na jakie do tej pory nie mieli czasu. Nie chodzi przecież o wykluczenie ich ze społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie, o stworzenie warunków optymalnych dla osób starszych, zapewniających im komfort życia.