Skip to content Skip to footer

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze domu opieki?

Decyzja o umieszczeniu bliskiego członka rodziny w domu opieki nigdy nie jest prosta. Nawet jeżeli rozum podpowiada, że to najlepsze rozwiązanie, serce często mówi co innego. Niejednokrotnie pojawiają się żal i poczucie winy, że nie można zapewnić bliskiemu całodobowej opieki w domu. Chociaż te uczucia są zrozumiałe, warto pamiętać o tym, że współczesne domy starości to placówki, w których komfort życia jest naprawdę wysoki. Jeżeli zwróci się uwagę na kilka czynników przy wyborze, starszym ludziom na pewno będzie tam dobrze.

Na co zwracać uwagę wybierając dom opieki

Jest kilka czynników, na które szczególnie warto zwracać uwagę, wybierając dom opieki dla swojej bliskiej osoby. Do najważniejszych z nich należą warunki lokalowe, wyposażenie, kadra pracownicza, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne dla starszych osób, oraz inne udogodnienia. Oczywiście dla każdego ważne mogą być różne czynniki, wszystko zależy tak naprawdę od stanu zdrowia osoby, dla której poszukiwany jest dom opieki.

Warunki lokalowe i wyposażenie

Współczesne domy starości mają naprawdę świetne warunki lokalowe oraz wyposażenie w pokojach. Pokoje zwykle są dwuosobowe, chociaż bywają też pojedyńcze, z dostępem do prywatnej łazienki, która przystosowana jest nawet dla osób poruszających się na wózkach. Poza tym nie brakuje sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak specjalistyczne łóżka, wózki czy balkoniki. Dzięki temu starsza osoba nie jest zmuszona do ciągłego przebywania w swoim pokoju, może samodzielnie poruszać się na terenie obiektu, nawet jeżeli jej narząd ruchu jest w nienajlepszym zdrowiu.

Rehabilitacja i zajęcia terapeutyczne

Rodzina decyduje się poszukać dom starości dla swojej bliskiej osoby bardzo często wtedy, kiedy istnieje konieczność leczenia Alzheimera albo innej choroby dementywnej, występującej u tej osoby. Niejednokrotnie sposób leczenia Alzheimera zawęża się tylko do podawania określonych leków oraz ciągłego pilnowania chorego. Warto zatem poszukać takiego domu opieki, w którym przykłada się trochę więcej starań do utrzymania starszego człowieka w dobrej formie. Ważne jest aktywizowanie go w relacjach społecznych, zachęcanie do podejmowania różnego rodzaju gier umysłowych, oraz do aktywności podczas warsztatów zajęciowych. To wszystko sprawia, że chociaż choroba się nie cofnie, ani nie spowolni swojego biegu, człowiek przynajmniej będzie czuł się bardziej szczęśliwy.

Kadra

Powyższy punkt łączy się zatem z tym, że w placówce powinna być zatrudniona dobrze wykwalifikowana kadra. Ważni są tutaj zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i psycholog czy terapeuta zajęciowy. Dzięki temu pensjonariuszom można zapewnić jak najlepszą opiekę oraz wsparcie.