Skip to content Skip to footer

Na czym dokładnie polega audyt energetyczny?

Warto mieć świadomość, że audyt energetyczny jest bardzo szczególnym opracowaniem. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że wspomniany dokument może sporządzić tylko i wyłącznie właściwie przeszkolona osoba. Koniecznie należy również zaznaczyć, że praktycznie wszystkie wytyczne, które są związane z przygotowaniem wspomnianego audytu regulowane są określonymi przepisami prawa. Wskazują one zarówno cel, jak i zakres przygotowania audytu, a także poszczególnych jego elementów.

W jakim celu należy wykonać audyt energetyczny śląsk?

Firmy energetyczne śląsk wykonują audyt energetyczny w celu odpowiedniego zdiagnozowania bieżącego zapotrzebowania określonego budynku na energię, czy zbadania jego stanu technicznego. Należy również mieć świadomość, że firmy energetyczne katowice podczas omawianego audytu wskazują na inne rozwiązania pozwalające zwiększyć efektywność energetyczną.

Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków dokument służy do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Jest to bowiem rządowe wsparcie finansowe dla osób, które podjęły się działań termomodernizacyjnych.

Co dokładnie powinien zawierać audyt energetyczny śląsk?

Należy mieć świadomość, że dana instytucja udzielająca premii dokona aprobacji audytu energetycznego jeżeli będzie on wykonany zgodnie ze schematem określonym w odpowiednim rozporządzeniu. Firmy energetyczne katowice nie mogą oczywiście zapomnieć o pierwszej stronie tytułowej, gdzie muszą być umieszczone dane audytora czy właściciela budynku. Niezbędna będzie także karta audytu, czyli charakterystyka budynku razem z koniecznymi parametrami energetycznymi.

Do elementów audytu należy również zaliczyć spis dokumentów czy danych źródłowych, którymi posługiwał się dany audytor. Firmy energetyczne śląsk muszą pamiętać, że bardzo istotne znaczenie będzie miała także inwentaryzacja techniczno-budowlana. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to rozbudowany fragment uwzględniający: charakterystykę energetyczną, system wentylacji, system grzewczy czy opis konstrukcji i technologii. Oczywiście w audycie energetycznym nie może zabraknąć oceny stanu technicznego danego budynku pod względem inwestycji termomodernizacyjnych.