Skip to content Skip to footer

Nieruchomości komercyjne – zalety

Nieruchomości komercyjne stanowią jedną z form lokowania kapitału oraz sposób na generowanie zysków. Cechują się one dużym poziomem bezpieczeństwa oraz pozawalają na generowanie wysokiego dochodu w długiej perspektywie czasu.

Nieruchomości komercyjne – zalety

Nieruchomości komercyjne są pożądane przez potencjalnych inwestorów z uwagi na możliwość generowania przez nie sporych zysków. Posiadają one liczne zalety, w tym między innymi: wysoką rentowność, długie okresy najmu, brak kosztów przeprowadzenia remontu i zakupu podstawowego wyposażenia, a także wysokie bezpieczeństwo inwestycji.

Nieruchomości komercyjne – rentowność

Nieruchomości komercyjne cechuje wysoka rentowność możliwa do osiągnięcia z tytułu najmu. Przewyższa ona znacznie kwoty możliwe do osiągnięcia w przypadku zakupu i wynajmu typowych nieruchomości mieszkalnych.

Nieruchomości komercyjne – aranżacja wnętrza

Nieruchomości komercyjne nie wymagają ponoszenia dodatkowych nakładów, związanych na przykład z dostosowaniem lokalu do jego wynajmowania, w tym między innymi zakupu mebli i podstawowego wyposażenia. To na najemcy spoczywa obowiązek remontu oraz aranżacji wnętrza.

Nieruchomości komercyjne – długość umowy najmu

Konieczność poniesienie przez najemcę znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej w nim działalności, wpływa na podjęcie przez niego decyzji o długofalowej współpracy i podpisywania umów o charakterze długoterminowym. Jest to znaczna przewaga nad typowymi nieruchomościami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem. Po pierwsze, w ich przypadku konieczne jest dostosowanie wnętrza, poprzez wykonanie generalnego remontu oraz zakup wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia. Po drugie, tego typu nieruchomości są wynajmowane przez osoby, które z uwagi na to, ze poniosły kosztów remontu i wyposażenia, nie zawsze odnoszą się do przedmiotów z należytą troską. Po trzecie, w momencie rozwiązania umowy i do czasu podpisania kolejnej, lokal mieszkalny nie generuje dochodów.

Nieruchomości komercyjne – bezpieczeństwo inwestycji

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne wiąże się z dość wysokim poziomem bezpieczeństwa inwestycji, z uwagi na ochronę przed inflacją. W długiej perspektywie czasu ceny tych nieruchomości rosną oraz generują dodatkowy zysk w postaci dochodu z tytułu najmu