Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP – jak rozwiązać problem w dobie koronawirusa?

Szkolenia BHP są obowiązkowym etapem, który należy przejść przed podjęciem pracy. Większość przedsiębiorców wie, że ich obowiązkiem jest skierowanie przyszłego pracownika na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP online – sposób na kurs podczas pandemii

Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa wprowadziła ogromne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania określonych zasad, jednak życie toczy się dalej i konieczne jest dopasowanie odpowiednich metod do zaistniałej sytuacji. Szkolenia BHP są obowiązkowe, stąd konieczne jest odbycie kursu bez względu na sytuację w kraju. Dlatego doskonałym rozwiązaniem w obecnym ciężkim czasie są szkolenia BHP przez internet. BHP online można swobodnie przeprowadzić przez internet bez konieczności łamania obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Sytuacja dotyczy szkoleń okresowych, stąd wszyscy pracownicy zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP mogą przejść kurs zdalnie.

Dla kogo BHP online?

Szkolenia BHP przez internet dostępne są dla wybranej grupy pracowników. Taka forma określana jako samokształcenie kierowane, które ma na celu aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kto może skorzystać z BHP online?Wszyscy pracodawcy, mistrzowie, brygadziści i kierownicy mogą odbyć szkolenie prze internet. Dotyczy to również pracowników inżynieryjno – technicznych, projektantów, konstruktorów maszyn, technologów, organizatorów produkcji. Szkolenie bhp online dotyczy również pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i pracowników administracyjno – biurowych.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe przeprowadza się w celu odświeżenia wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość odświeżania zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Zasadniczo schemat wygląda następująco:
– kierownik i pracodawca co 5 lat:
– robotnik co 3 lata;
– robotnik wykonujący prace niebezpieczne, np. na wysokościach raz do roku;
– pracownik inżynieryjno – techniczny raz na 5 lat;
– pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy raz na 5 lat;
– pracownik administracyjno – biurowy raz na 6 lat;

Szkolenia okresowe są obowiązkowe, a ich częstotliwość nie jest aż tak bardzo uciążliwa. Dlatego należy ściśle przestrzegać terminów, gdyż za brak ważnych szkoleń BHP grozi duża kara finansowa. Ponadto pracodawca bierze na swoje barki odpowiedzialność za ewentualne ryzyko i wypadki.