Skip to content Skip to footer

3 powody, dla których warto spisać testament w kancelarii notarialnej

Testamentu nie trzeba spisywać. Wtedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe. Można też zapisać go odręcznie, ale lepiej zrobić to w kancelarii notarialnej. Jakie są główne korzyści wynikające ze spisania testamentu notarialnego?

1. Testament notarialny – zgodnie z wolą spadkodawcy

Zapisanie testamentu pozwala spadkodawcy na rozporządzenie swoim majątkiem zgodnie z wolą. Może on przekazać określone składniki swojego majątku wybranym spadkobiercom. W testamencie notarialnym można także dokonać wydziedziczenia spadkobierców. Daje on zatem większą pewność, że ostatnia wola zostanie spełniona zgodnie z intencjami spadkodawcy.

Należy jednak pamiętać o tym, że testament, w tym także testament notarialny, nie odwołuje prawa do zachowku. Kancelaria notarialna będzie mogła wyjaśnić jednak wszystkie zawiłości związane z przepisami polskiego prawa spadkowego.

2. Testament notarialny – trudny do podważenia

Testament notarialny posiada formę aktu notarialnego. Kancelaria notarialna jest zasadniczo jedynym miejscem, gdzie można go podpisać, chyba że nie pozwala na to stan zdrowia spadkodawcy – wówczas notariusz może odwiedzić go w domu, szpitalu.

Ze względu na swoją formę testament notarialny jest bardzo trudny do podważenia, co podwyższa pewność, że zostanie on prawidłowo zrealizowany. Podważenie go jest możliwe jedynie w szczególnych okolicznościach.

Kancelaria notarialna będzie przechowywała dokument w bezpiecznym miejscu, dzięki czemu nie będzie on narażony na kradzież, uszkodzenie, zniszczenie, co może mieć miejsce w przypadku testamentu zapisanego własnoręcznie.

3. Testament notarialny – wprowadzony do Notarialnego Rejestru Testamentów

Dodatkowo, testament notarialny spisany w kancelarii wprowadzany jest przez notariusza do specjalnego Notarialnego Rejestru Testamentów. Jest to rejestr utworzony przez Krajową Radę Notarialną i zawiera on informacje o wszystkich spisanych testamentach notarialnych.

Wpisanie testamentu do rejestru jest bezpłatne i pozwala na szybkie wyszukanie dokumentu po śmierci spadkodawcy.

Podsumowując, spadkodawca, który chce mieć pewność, że jego majątek zostanie rozdzielony zgodnie z ostatnią wolą, powinien pamiętać o tym, aby przygotować swój testament nie własnoręcznie, ale w kancelarii notarialnej.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.