Skip to content Skip to footer

Akredytacja środowiskowa

Akredytacja oznacza czynności, w trakcie których dana, upoważniona jednostka wydaje odpowiednie oświadczenie, że dany podmiot jest kompetentny i może wykonywać właściwe i odpowiednie czynności. Jest to coś w rodzaju atestacji i dokładnie oznacza, że dana jednostka wykonuje badania, specyfikacje lub jakieś czynności atestowane.

Akredytowane laboratorium

Doskonałym przykładem może być akredytowane laboratorium „Obiks”, którego usługi zapewniające przyznanie atestu są opisane na stronie: https://obiks.pl/laboratorium/. Laboratorium wykonuje określone, akredytowane badania dotyczące ochrony środowiska. Wszystkie wykonane czynności i usługi są odpowiednio atestowane i podparte odpowiednią akredytacją. Klienci bardzo często zastanawiają się czy poddać dane próbki badaniom akredytowanych laboratoriów czy zwykłym. Odpowiednie akredytowane atesty są niepodważalne i dają całkowitą pewność, że wyniki badań są prawidłowo wykonane.

Jakie usługi?

Na stronie https://obiks.pl/laboratorium/ można znaleźć szczegółowe opisy poszczególnych usług danego laboratorium. Są to głównie:
– badania środowiskowe,
– badania i sposoby monitorowania odpadami komunalnymi,
– pomiary hałasu i emisji szkodliwych gazów do środowiska,
– akredytowane pobieranie próbek,
– badania paliw,
– badania żywności i opakowań,
– różnego rodzaju porównania między laboratoryjne,
– szkolenia, doradztwo i wystawianie ekspertyz.

Opinie i badania

Akredytowane opinie i badania są nie do podważenia, to na tego rodzaju opiniach opierają się poszczególne badania, które niejednokrotnie są początkiem jakiegoś poważnego przedsięwzięcia.

Co dokładnie zapewnia system akredytacji?

Akredytowane laboratorium zapewnia pełną obsługę swoich zleceń. Na stronie https://obiks.pl/laboratorium/ możemy znaleźć pełny opis poszczególnych badań. Dzięki monitorowaniu i raportowaniu przebiegu badań, badania laboratorium Obiks są dokładne i kodowane. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki ani na jakiekolwiek odstępstwa. Strona laboratorium obiks daje konkretne wiadomości poparte odpowiednimi atestami i zaświadczeniami danych akredytacji.

Ponadto omawiane laboratorium od wielu lat uczestniczy w badaniach między laboratoryjnych i posiada bardzo dobre kompetencje techniczne do wykonywania badań ochrony środowiska.

Akredytowane laboratorium daje stu procentową gwarancję

Pewność i całkowita gwarancja nieomylności to podstawy działań akredytowanych laboratoriów. Przyznawane atesty są podparte całym szeregiem odpowiednich badań, wszystko to robione jest w sposób bezpieczny i dający gwarancję, że badania wykonane były w sposób szczegółowy.