Skip to content Skip to footer

Automatyzacja w przemyśle – systemy informatyczne SCADA

Za pomocą nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie automatyki firmy działające w wielu dziedzinach przemysłu mogą realizować swoje codzienne zadania jeszcze efektywnej. Wśród dostępnych systemów informatycznych znajdują się Supervisory Control And Data Acquisition. Co warto o nich wiedzieć?

Zarządzanie procesami w przemyśle

W przemyśle realizuje się szereg procesów technologicznych i produkcyjnych, które wymagają właściwego planowania, kontroli oraz zarządzania. Aktualnie tego typu działania wspierane są za pomocą nowoczesnych systemów informatycznych, które dają dostęp do rozbudowanych wariantów sterowniczych.

Do sterowania wykorzystywane są między innymi sterowniki typu PLC, które współpracują z komponentami gromadzącymi informacje, na przykład z czujnikami. Następnie pozyskiwane dane przekazywane są do systemu informatycznego, który na ich podstawie prowadzi nadzór i steruje procesami urządzeń wykonawczych, na przykład silników, pomp. Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami systemu może następować przewodowo lub bezprzewodowo – zdalnie.

Czym jest system Supervisory Control And Data Acquisition?

Supervisory Control And Data Acquisition, które w skrócie określane są jako SCADA to zaawansowane systemy informatyczne, których zadaniem jest nadzorowanie i kontrolowanie przebiegów procesów. Są one jednymi z najczęściej stosowanych systemów informatycznych w przemyśle, które dedykowane są do zarządzania procesami technologicznymi i produkcyjnymi.

Systemy Supervisory Control And Data Acquisition składają się z trzech współpracujących ze sobą komponentów:
– sprzętu
– technologii komunikacyjnej
– oprogramowania

Obecnie systemy SCADA dostarczane są przez wiele firm, z których każda może zaoferować swoim klientom dostęp do praktycznych rozwiązań, które dodatkowo mogą być wspierane innowacyjnymi funkcjami.

Supervisory Control And Data Acquisition – jak wdrożyć system?

Aby rozpocząć korzystanie z systemu Supervisory Control And Data Acquisition, konieczne jest jego dobranie, a następnie profesjonalne wdrożenie.

Aktualnie działaniami w tym właśnie zakresie zajmuje się wiele firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu, które wspierają automatyzację procesów. Pełna oferta dostępna jest online.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.