Skip to content Skip to footer

Bezpieczne warunki pracy

Wiele osób wybiera pracę na etacie. Jest to w miarę bezpieczna forma zatrudnienia, gwarantująca pracownikowi stałą pensję. Praca na etacie to jednak zarówno przywileje jak i obowiązki. Tak jak pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie bezpiecznej pracy, tak pracownik zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad.

Bezpieczeństwo w pracy

Wypadki w pracy zdarzają się codziennie. Zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich lat co prawda niwelują znacznie ryzyko wypadku w pracy, nie zmniejszają jednak ryzyka do zera.

Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracodawca musi umieścić na terenie zakładu specjalne znaki bezpieczeństwa informujące pracownika o możliwości ewentualnego zagrożenia.

Informacja podstawą bezpieczeństwa

Właściciele firm muszą dokładać wszelkich starań by zapewnić swoim pracownikom możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy. Znaki bezpieczeństwa muszą być stosowane nie tylko w zakładach produkcyjnych.

Do znaków bezpieczeństwa zaliczyć można również znaki informujące o drogach ewakuacyjnych. Wyznaczenie bezpiecznego miejsca zbiórki pracowników w przypadku zagrożenia, umożliwia szybką i sprawną ucieczkę w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo odpowiednio ustalona bezpieczna droga ewakuacyjna to nie tylko informacja dla pracowników i osób przebywających aktualnie w budynku, to również informacja dla służb ratowniczych.

Ryzyko zawodowe

Wiele stanowisk pracy obarczonych jest pewnym ryzykiem zawodowym. Obowiązkiem pracodawcy jest dokładne zapoznanie z tym ryzykiem swojego pracownika. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone bezpośrednio przy stanowisku pracy na jakim występują ewentualne zagrożenia.

W zależności od stanowisk pracy znaki bezpieczeństwa mogą różnić się od siebie. Wbrew pozorom wszystkie instrukcje BHP również można uznawać za znaki bezpieczeństwa. Każda tablica umieszczona w zakładzie pracy informująca o zasadach bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko ewentualnych wypadków. Odpowiednie oznaczenie wewnątrz zakładów pracy jest kluczowa dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.

Praca jest niezbędna do życia. Bez zatrudnienia ludzie nie mogą zarabiać. Warto jednak pamiętać, że zatrudnianie pracowników nie kończy się na wypłaceniu im pensji. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy.