Skip to content Skip to footer

Czy można roztrwonić majątek i uniknąć odpowiedzialności?

Czasami w mediach można usłyszeć historie znanych i bogatych ludzi, celebrytów, którzy roztrwonili cały swój majątek, a później chcieli ogłosić upadłość konsumencką. Roztrwonienie całego majątku nie jest domeną współczesnych ludzi, takie historie opisuje już na przykład Biblia.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zarezerwowane dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Warto więc wiedzieć, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tej procedury.

Przedsiębiorcą nazywana jest także osoba, która prowadzi mały biznes, na przykład malutki sklepik czy zakład fryzjerski, w którym nikogo nie zatrudnia albo zatrudnia tylko jedną osobę.

Pomoc prawna w razie niewypłacalności

W przypadku dostrzeżenia pierwszych symptomów niewypłacalności zdecydowanie warto przeanalizować swój budżet, wszystkie przychody i rozchody. Czasami winne niewypłacalności są nowe warunki, zmiana dotychczasowych przepisów prawnych, nałożenie większych podatków, zmiana stóp procentowych kredytu.

Jeśli więc osoba fizyczna zauważa, że staje się niewypłacalna, należy czym prędzej podjąć kroki zmierzające ku naprawieniu tej sytuacji. Niestety, problem nie rozwiąże się sam. Jeżeli ktoś popada w długi, bardzo szybko może okazać się, że kolejnym problemem stanie się na przykład alkoholizm i depresja. Tutaj nie pomogą rady rodziny. Trzeba zaufać ekspertom.

Szczegóły związane z ogłoszeniem upadłości

Upadłość konsumencka a brak majątku to problem do rozstrzygnięcia przez sąd. Żaden człowiek nie może sam ogłosić swojej niewypłacalności, niewypłacalność zawsze jest ogłaszana przez sąd, który podejmuje wiążące decyzje.

Całkowite oddłużenie osoby, w stosunku do której ogłasza się takie postanowienie, to właśnie cel upadłości. Dłużnik zaczyna nowe życie. Upadłość konsumencka a brak majątku może być trudna do przeprowadzenia, jednak nie wolno poddawać się na samym początku drogi. Mądry prawnik będzie wiedział jak poprowadzić daną sprawę.