Skip to content Skip to footer

Czy warto zostać opiekunką osób starczych?

Osiągnięcia medycyny pozwoliły na znaczne wydłużenie średniej długości życia. Z jednej strony to bardzo dobrze, ale drugiej strony rodzi to szereg problemów. Jednym z nich jest zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym lub po 80 roku życia, kiedy nie są już w pełni sprawne.

Opiekun osób starszych – zawód z przyszłością

Społeczeństwa się starzeją i koniecznością staje się zapewnienie opieki osobom starszym. Coraz dłuższa aktywność zawodowa, zmiana modelu rodziny (dzieci mieszkają daleko od rodziców) sprawiają, że opiekunki osób starszych są bardzo poszukiwane, zwłaszcza w Niemczech, Wielkiej Brytanii i państwach skandynawskich. Także w Polsce pojawia się coraz więcej ofert w tym zawodzie.

Wraz z upływem czasu zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie będzie się zwiększało, poszukiwani będą zarówno przez osoby prywatne, jak i ośrodki zinstytucjonalizowane.

Atrakcyjne warunki finansowe

Nie ulega kwestii, że oferty pracy dla opiekunek w Niemczech są najbardziej atrakcyjne pod względem finansowym. O ile w Polsce mogą liczyć na zarobki w przedziale 2000 – 2700 zł miesięcznie, to w Niemczech jest to 1000 – 1500 euro netto. Do tego dochodzi zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Różnica jest kolosalna, tym bardziej że 90% zarobków w Niemczech można odłożyć.

Wszelkie prognozy wskazują, że zarobki w tym zawodzie w najbliższych latach będą miały tendencję wzrostową i to zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Dla kogo zawód opiekunki w Niemczech

Pozornie jest to zawód prosty, no bo cóż to za problem umyć podopiecznego, zmienić mu pampersy i nakarmić. To tylko niewielka część obowiązków opiekuna. W rzeczywistości praca ta wymaga dobrej kondycji fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. Opiekunka musi wykazywać się ogromną cierpliwością i być przygotowaną na wielokrotne odpowiadanie na te same pytania, zwłaszcza jeżeli opiekuje się osobami z chorobą Alzheimera, Parkinsona lub demencją starczą.

Praca w tym zawodzie wymaga także komunikatywności, empatii, wyrozumiałości i asertywności, nie można podopiecznemu pozwalać na wszystko i ustępować na każdym kroku.

Ten zawód nie jest przeznaczony dla osób bardzo młodych, najczęściej dolną granicą jest ukończenie 25 lat. Różnice pokoleniowe są bardzo ważne w nawiązaniu prawidłowych relacji z podopiecznym, dodatkowo trzeba brać pod uwagę różnice kulturowe i językowe.

Oferty pracy dla opiekunek w Niemczech to atrakcyjna oferta dla osób, które z różnych względów muszą się przekwalifikować. Zawsze jest to decyzja trudna i obarczona dużym ryzykiem. Ukończenie kolejnych kursów wcale nie gwarantuje znalezienia atrakcyjnej pracy. W przypadku opiekunów osób starszych wiek 40+ lub 50+ są dodatkowym atutem, a odpowiednie kwalifikacje można uzyskać w krótkim czasie.

Artykuł przygotowany we współpracy z Private Care