Skip to content Skip to footer

Czym zajmuje się Centrum Badań Jakości?

Centrum Badań Jakości sprawuje bardzo ważną rolę – dzięki swojej niezależności i wykorzystywaniu nowoczesnych metod może na prośbę klienta zweryfikować informacje podawane przez producentów czy firmy usługowe, pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym zachowaniu zasad BHP w ich zakładach albo sprawdzić, czy ich produkty mogą zostać dopuszczone do sprzedaży.

Zakres działalności

Centrum Badań Jakości to wiodący dostawca usług badawczych i eksperckich – jest jednym z największych laboratoriów badawczych w Polsce. Świadczy ono kompleksowe usługi z zakresu wykonywania różnego rodzaju analiz, badań i pomiarów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Pracownicy laboratorium zajmują się poborem i przygotowaniem próbek, wykonaniem badań oraz opracowywaniem wyników.

Rodzaje badań

CBJ wykonuje badania przemysłowe – analizę składu chemicznego prób bruzdowych, urobkowych, geologicznych i specjalnych oraz badania surowców i wyrobów, badania środowiska naturalnego takie jak pomiary emisji i imisji różnego rodzaju zanieczyszczeń czy badania wód gruntowych, a także badania środowiska pracy, mające na celu ustalenie poziomu ekspozycji pracowników na szkodliwe czynniki. Centrum wykonuje również badania żywności, obejmujące odszukiwanie i oznaczanie bakterii, drożdży czy pleśni.

Profesjonaliści i nowoczesny sprzęt

Centrum Badań Jakości posiada jedno z największych laboratoriów badawczych w Polsce i zatrudnia łącznie niemal pół tysiąca osób. Duży potencjał badawczy jest oparty na licznej doświadczonej kadrze oraz spełniającym wymagania światowych standardów sprzęcie pomiarowo-analitycznym i gwarantuje rzetelne, profesjonalne wykonanie badań. W CBJ od wielu lat funkcjonuje certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001, wdrożono także system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Jak skorzystać z usług Centrum Badań Jakości?

Z Centrum Badań Jakości można skontaktować się poprzez stronę https://cbj.com.pl/, gdzie znajdują się formularze umożliwiające kontakt, złożenie zapytania ofertowego i zlecenia oraz sprawdzenia stanu zamówienia. Ze strony można pobrać potrzebne dokumenty, dowiedzieć się, jak dokładnie przebiega proces realizacji zlecenia i wypełnić ankietę satysfakcji.