Skip to content Skip to footer

Jak działa alkomat internetowy?

Coraz więcej narzędzi oraz przydatnych rozwiązań jest udostępnianych online. W taki sposób działa również wirtualny alkomat, który został stworzony z myślą o kierowcach, aby umożliwić im sprawdzenie trzeźwości. Alkomat online działa w oparciu o wprowadzone dane, a przy wyliczeniach sięga po matematyczne algorytmy, umożliwiające oszacowanie stanu trzeźwości osoby badanej.

Jakie parametry są ważne dla wirtualnego alkomatu


Sięgając po alkomat online należy podawać prawdziwe dane, zarówno jeśli chodzi o swój wzrost i wagę, jak i ilość wypitego alkoholu oraz czas, kiedy został wypity ostatni kieliszek napoju alkoholowego. Im większa masa użytkownika, tym krótszy jest czas potrzebny na rozłożenie alkoholu. Dodatkowym czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ na ostateczny wynik trzeźwości użytkownika, jaki wyświetla wirtualny alkomat, jest również czas, jaki upłynął od wypicia alkoholu do czasu przeprowadzenia badania. Należy jednak pamiętać, że alkomat internetowy może podać wartość teoretyczną z jednoczesnym wskazaniem, po jakim czasie obecny stan nietrzeźwości czy wskazujący na spożycie alkoholu może się zamienić w stan trzeźwości lub absolutnej trzeźwości.

Różne stany trzeźwości


Stanem idealnym, jaki powinien wyświetlić alkomat online, jest stan trzeźwości, który obejmuje pomiary do 0,2 promila. Jeśli ta wartość jest przekroczona, ale wynik nie przekracza 0,5 promila, mówi się o stanie wskazującym na spożycie. Po przekroczeniu 0,5 promila występuje już stan nietrzeźwości, a po przekroczeniu 2,5 promila – stan upojenia alkoholowego. Każdy ze stanów oznaczony jest również odpowiednim kolorem: odcień zieleni oznacza trzeźwość i trzeźwość absolutną, natomiast stan upojenia alkoholowego oznaczony jest kolorem czerwonym. Przydatną dla użytkownika informacją może być także skala, pokazująca, po jakim czasie obecny poziom alkoholu we krwi zamieni się w jego całkowity brak, zaś alkomat internetowy wskaże trzeźwość użytkownika. Kolejnym przydatnym narzędziem jest informacja o ilości spożytego czystego alkoholu oraz ustalana na podstawie podanych parametrów dawka śmiertelna alkoholu, przeliczana na różne rodzaje napojów alkoholowych. Narzędzie można potraktować prewencyjnie oraz informacyjnie.

Alkomat internetowy https://alko-maty.pl/wirtualny-alkomat-online.html podaje wartości uśrednione, które są wyliczane na podstawie określonych danych i parametrów demograficznych. Oznacza to, że wynik uzyskany online może się nieznacznie różnić od wyniku alkomatu stacjonarnego.