Skip to content Skip to footer

Funkcje oprogramowania dla firm

Specjalistyczne oprogramowania dla firm zostały opracowane w celu usprawniania działalności zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Zainteresowanie nimi z roku na rok staje się co raz większe; wszystko dzięki widocznym efektom poszczególnych programów. Jednym z najpopularniejszych obecnie są tak zwane systemy ERP.

Czym są systemy ERP


Skrót ERP pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Enterprise Resources Planning” – w przełożeniu na polski: planowanie zasobów w przedsiębiorstwie. Zgodnie z nazwą służy on do zarządzania zasobami – finansowymi, ludzkimi i materiałowymi. Co więcej, pozwala on na szczegółowe zaplanowanie poszczególnych procesów, wdrażanie ich oraz późniejszą kontrolę. Programy ERP składają się z tak zwanych modułów, czyli „jednostek” odpowiedzialnych za konkretne płaszczyzny działania firmy.

Moduły programów ERP


Można wyróżnić wiele modułów w systemach ERP. Najbardziej funkcjonalne i najczęściej wykorzystywane to:
– moduł kadrowo-płacowy zawierający listy pracownicze oraz szczegóły naliczania wynagrodzeń, jak również dane do ich wypłat;
– moduł odpowiedzialny za automatyzację procesów produkcyjnych;
– moduł pozwalający na efektywne zarządzanie magazynem, jak również na optymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych;
– moduł umożliwiający planowanie i wdrażanie działań serwisowych oraz elektroniczny obieg dokumentów dotyczących serwisu;
– moduł, który pomaga w planowaniu działań marketingowych oraz wspomaga i znacznie skraca proces oferowania;
– moduł związany z księgowością, który pozwala na automatyczne fakturowanie i obsługę przelewów oraz rachunków bankowych, generowanie deklaracji VAT i innych dokumentów na potrzeby Urzędu Skarbowego;
– moduł odpowiedzialny za szczegółowe planowanie oraz kontrolowanie procesu wdrażania nowych projektów;
– moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad zakupami i zasobami magazynowymi.

Zsynchronizowane oprogramowanie dla firm


Profesjonalne programy ERP – https://erpnav.pl/system-erp-microsoft-dynamics-nav/ działają na zasadzie synchronizacji poszczególnych modułów, co daje możliwość zarządzania wieloma płaszczyznami przedsiębiorstwa jednocześnie. Zazwyczaj moduły te korzystają z jednej wspólnej bazy danych, z której pobierają informacje, a następnie je przetwarzają i wykonują na nich zaplanowane wcześniej operacje. Co więcej, oprogramowanie dla firm tego typu można spersonalizować według własnych potrzeb. W przypadku mniejszych firm z powodzeniem wystarczy połączeniu kilku podstawowych modułów. Z kolei duże przedsiębiorstwa częściej decydują się na zakup bardziej rozbudowanego oprogramowania, dzięki któremu mogą automatyzować większość procesów.