Skip to content Skip to footer

Gdzie używa się znaków bezpieczeństwa?

W celu ochrony zdrowia i życia oraz ogólnej poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz osób znajdujących się na terenie zakładów pracy przyjęto stosowanie rozwiązania, jakim są znaki bezpieczeństwa.

Jak poprawić bezpieczeństwo?

Istnieje wiele rodzajów tego typu oznaczeń, które mają różne przeznaczenie i wskazują wszelkie zachowania oraz zaniechania, jednakże łączy je wspólny cel, czyli poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie ogólnie przyjęte zasady BHP, których stosowanie jest obligatoryjne na terenie naszego kraju, narzucają na pracodawców lub zarządców nieruchomości używanie znaków bezpieczeństwa.

Gdzie stosować oznaczenia?

Umieszczane są one w przeróżnych miejscach, zarówno tych, które uznawane są zagrażające zdrowiu, jak i życiu, takich jak instalacje oraz urządzenia, których używanie jest skomplikowane i wymaga potrzebnej wiedzy oraz takich oznaczających wyjścia ewakuacyjne i miejsca zbiórki.

To dzięki uniwersalnemu systemowi oznaczeń na terenie wszystkich państw członkowskich wspólnoty europejskiej, Znaki bezpieczeństwa są takie same, niezależnie od tego, na jakim terytorium i jakiemu prawu podlega zakład pracy.

Prosta informacja

Wyróżnia się przede wszystkim znaki zakazujące jakiegoś zachowania oraz opozycyjne do nich oznakowanie nakazujące. Oba rodzaje mają to samo przeznaczenie, czyli wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznego zachowania lub zaniechania. Oprócz tych dwóch stosuje się także znaki ostrzegawcze, które najczęściej spotkać można w miejscach powszechnie uznawanych za niebezpieczne, czyli np. obszar ze środkami toksycznymi czy też paliwami łatwopalnymi, czy też różnicą temperatur oraz wysokości.

Ostatnim rodzajem znaków bezpieczeństwa są te, które informują o czymś zainteresowanych. Takie znaki w porównaniu do poprzednich mogą nie być tak proste w zrozumieniu, jak złożone z piktogramów znaki zakazu lub nakazu. Z uwagi na fakt, że umieszcza się je również w celu ochrony osób postronnych, które na co dzień nie znajdują się na terenie lub budynku, mają być one z założenia prostym przekazem, złożonym z łatwych do przyswojenia symboli.