Skip to content Skip to footer

Przewóz osób taksówką – najważniejsze informacje

W dużych miastach mało kto dojeżdża do pracy własnym autem. Większość mieszkańców wybiera komunikację miejską albo taksówkę. W niniejszym artykule przyjrzymy się drugiemu rozwiązaniu. Jak odbywa się przewóz osób w taksówce? Co zrobić, aby móc się zajmować taką usługą?

Wymogi, które trzeba spełnić

Każdy, kto chce kierować tego typu pojazdem i założyć działalność gospodarczą, musi przede wszystkim uzyskać odpowiednią licencję, która będzie ważna przez minimum dwa lata. Taki dokument wydawany jest przez wójta danej gminy, a także burmistrza albo prezydenta miasta. Więcej na ten temat mówi ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku.

Właściciel firmy taksówkarskiej (podmiot) musi złożyć odpowiednio wypełniony wniosek. Oczywiście zrobi do dopiero, gdy uzyska wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Dodatkowo powinien widnieć także w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie wskaże kod 4932Z (oznaczający działalność dotyczącą wszystkich taksówek).

Inne warunki

Przewóz osób może odbywać się, gdy będzie przestrzegać się jeszcze dodatkowych, ustalonych zasad. Chodzi np. o znajomość topografii danego miasta czy regionu (to dotyczy głównie kierowców). Zdarza się, że wprowadzany jest obowiązkowy kurs w takim zakresie (zakończony egzaminem), ale tylko w przypadku, kiedy na terenie danej gminy mieszka więcej niż 100 tysięcy ludzi.

To nie wszystko. Właściciel przedsiębiorstwa musi cieszyć się bardzo dobrą reputacją, a nawet uzyskać tytuł prawny do dysponowania samochodami, które przeszły testy techniczne. Pisemny wykaz tych aut z podaniem m.in. marki, przeznaczenia i numeru rejestracyjnego, należy załączyć do wniosku. Dopiero wówczas będzie możliwe wydanie licencji.

Nie tylko kogut na dachu

Wiadomo, że każda taksówka, zanim wyjedzie na miasto lub poza jego granice, musi być wyposażona w taksometr (elektroniczny przyrząd pomiarowy, który służy do dokładnego obliczania należności za przejazd, według aktualnie ustalonych taryf). Nie może także zabraknąć mocowanej magnetycznie na dachu lampy, zwanej potocznie kogutem.

Uwaga! Jest jednak rozporządzenie ministra infrastruktury, które wskazuje na dodatkowe wyposażenia taksówek. 31 grudnia 2002 roku wymyślono bowiem, że trzeba stosować także inne oznaczenia, związane chociażby z numerami.