Skip to content Skip to footer

Jak bezpiecznie przechowywać paliwa w gospodarstwie?

Okresowe spadki cen paliw powodują, że opłacalne staje się posiadanie własnych zbiorników dwupłaszczowych na olej napędowy. Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów? Zobaczmy, jakie warunki trzeba spełnić, by uniknąć kar.

Dlaczego zbiornik dwupłaszczowy? Od 2017 roku dostawca paliw płynnych odpowiada za to, aby dostarczać je do odbiorcy, trzymającego paliwa w atestowanych i bezpiecznych pojemnikach. To oznacza, że jeśli liczymy, iż kierowca cysterny zatankuje nam bezpośrednio maszyny rolnicze lub zaleje zwykłe plastikowe beczki, możemy srodze się zawieść.

Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy

Wewnętrzna warstwa służy do trzymania ON, zewnętrzny „płaszcz”, wykonany z tworzywa sztucznego lub stali chroni zawartość przed przypadkowym lub celowym wylaniem paliwa do gruntu i skażeniem go. Minimalizuje także ryzyko przedziurawienia i wzniecenia pożaru.

Również elementy pozwalające na tankowanie ze zbiornika dwupłaszczowego – pistolet, wąż, przepływomierze itd. są zasłonięte wierzchnim płaszczem i dostępne za zamykanymi drzwiczkami.

Gdzie postawić zbiornik w gospodarstwie?

Regulują to odpowiednie przepisy. Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy musi stać w oddaleniu od:

– domu i budynków użyteczności publicznej (np. szkoły),

– innych obiektów budowlanych (np. stodoły) i granic działki,

– linii energetycznych.

Zobaczmy, jakie minimalne odległości obowiązują w świetle prawa. Pojemnik z paliwem płynnym musi stać 10 m od domu lub budynku, w którym przebywają ludzie; 5 m od budynków gospodarczych i granic działki sąsiedniej; 3 m od linii o napięciu do 1 kV; 5 m od linii energetycznej, którą przepływa prąd o napięciu w granicach 1-15 kV; minimum 10 m od linii z napięciem od 15 do 30 kV. Odległość w przypadku linii energetycznej powyżej 30, a mniej niż 110 kV powinna wynosić 15 m.

Jak bezpiecznie posadowić pojemniki z ropą?

Tu też wiele do powiedzenia ma obowiązujące prawo. Przewiduje ono, że zbiornik ma stać na ustabilizowanym i równym podłożu, wykonanym z niepalnego materiału. Jego „margines” ma okalać dno pojemnika na min. 30 cm. Grubość takiej podstawy musi wynosić minimum 5 cm.

Najłatwiejszym sposobem na spełnienie tych wymagań będzie wykonanie dobrze wypoziomowanej, betonowej wylewki o dużej grubości. Oczywiście w miejscu zgodnym z powyższymi wskazówkami, podanymi przez resort spraw wewnętrznych i administracji.