Skip to content Skip to footer

Jak ważna jest obsługa prawna firm?

Warunki ramowe dla gospodarki ciągle się zmieniają. Przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na takie wyzwania – a najlepiej działać z wyprzedzeniem. Elastyczna organizacja korporacyjna ma na uwadze interesy właścicieli, ale także pozwala na sprawne zarządzanie firmą. W związku z tym bardzo ważna jest obsługa prawna firm.

Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego

Obsługa prawna firm poznań to doradztwo spółkom i ich akcjonariuszom w szerokim zakresie zagadnień prawa korporacyjnego — od założenia spółki, z uwzględnieniem związanych z tym aspektów kontroli i odpowiedzialności, poprzez przejęcia spółek, fuzje i przejęcia, po restrukturyzację przedsiębiorstw. Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego dla średnich firm jest szczególnie ważne.

Sporządzanie projektów statutów, umów wspólników itp. ma kluczowe znaczenie przy zakładaniu i restrukturyzacji spółek. Priorytetem jest zabezpieczenie i rozwój sukcesu firmy w długim okresie oraz unikanie konfliktów z akcjonariuszami.

Obsługa prawna w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje doradztwo nienotowanym na giełdzie spółkom akcyjnym i większym spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie prowadzenia walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy.

Doradztwo firmom w trudnej sytuacji

Obsługa prawna firm Poznań to również kompleksowe doradztwo firmom w trudnej sytuacji gospodarczej w zakresie restrukturyzacji ich struktury akcjonariatu i wierzycieli. Specjaliści wspierają zarząd w negocjacjach z wierzycielami oraz wskazują sposoby wyłączenia odpowiedzialności osobistej. W razie potrzeby ściśle współpracują z syndykami masy upadłościowej. Regularnie wspierają klientów w przygotowaniu i realizacji restrukturyzacji przenoszącej, tj. w przypadku nabycia spółki z upadłości. Innym obszarem praktyki jest doradztwo klientom w zakresie prawa budowlanego i upadłościowego w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa budowlanego.

Postępowania sądowe, arbitrażowe i pojednawcze

Kancelaria zewnętrzna może reprezentować firmę w sporach cywilnych i administracyjnych oraz w postępowaniach arbitrażowych i pojednawczych. Występuje jako doradca prawny przed sądem oraz jako pełnomocnik stron i arbiter w postępowaniach arbitrażowych. Doradztwo i reprezentacja obejmuje obszary prawa fuzji i przejęć, spółek, prawa ubezpieczeniowego, prawa bankowego, prawa obiektów przemysłowych i prawa budowlanego prywatnego, prawa dystrybucyjnego, krajowego i międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego.