Skip to content Skip to footer

Na czym dokładnie polega przetwarzanie plastiku?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że jednym z bardziej istotnych zadań recyklingu jest ochrona środowiska naturalnego. Godny uwagi jest fakt, że w procesie wspomnianego recyklingu regularnie dokonuje się organizacji obiegu różnych materiałów, które mogą być przetwarzane. Możliwe jest dzięki temu zdecydowane zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Na czym dokładnie polega przetwarzanie plastiku?

Definicja tworzyw sztucznych

Należy mieć świadomość, że błędne jest utożsamianie materiałów sztucznych tylko z plastikiem. W najprostszym możliwym ujęciu są to bowiem materiały wykonane z syntetycznych polimerów. Godny uwagi jest fakt, że nie występują one naturalnie w przyrodzie. Oczywiście są one wykorzystywane przede wszystkim ze względu na swoje właściwości.

Doskonałym przykładem może być odporność na uszkodzenia. Trzeba także zaznaczyć, że proces biodegradacji omawianych tworzyw jest stosunkowo długi. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że proces recyklingu w ich przypadku jest konieczny.

Na czym dokładnie polega Przetwarzanie plastiku?

Warto wiedzieć, że obecnie proces recyklingu odbywa się na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem jest recykling surowcowy. Polega on na zmianie struktury chemicznej tworzyw, które zostały mu poddane. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiany rodzaju recyklingu jest przeprowadzany przy wykorzystaniu różnego rodzaju rozpuszczalników chemicznych.

Godny uwagi jest fakt, że ze względu na substancje, która będzie pełniła rolę wspomnianego rozpuszczalnika można wyróżnić następujące procesy recyklingu: metanoliza, glikoza, hydroliza. Warto wiedzieć, że możliwe jest również przeprowadzenie recyklingu surowcowego przy wykorzystaniu temperatury. W takiej sytuacji trzeba wyróżnić rozkład beztlenowy, gazowy, a także wodorowy.

Co jeszcze warto wiedzieć o przetwarzaniu plastiku?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w procesie recyklingu surowcowego uzyskiwane są węglowodory. Wykorzystuje się je później, jako surowiec lub paliwo w przemyśle. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że można uzyskać w nim również żywice poliestrowe. Służą one przede wszystkim do produkcji farb i lakierów.

Można wyróżnić również recykling materiałowy. W tym przypadku odzyskiwanie będzie przebiegało bez jakichkolwiek zmian struktury chemicznej tworzyw. Bardzo często omawiany rodzaj recyklingu jest także nazywany mechanicznym. W najprostszym możliwym ujęciu polega bowiem na mechanicznym rozdrabnianiu poszczególnych odpadów. W rezultacie powstaje recyklat lub regranulat.