Skip to content Skip to footer

Przepisy dotyczące zespołów pojazdów

Wielu kierowców decyduje się na rozszerzenie możliwości transportowych swojego pojazdu dzięki zastosowaniu przyczepy. Musi być ona w odpowiedni sposób sprzęgnięta z samochodem tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i sprostać wymogom, zarówno prawnym jak i technicznym, stawianym zespołom pojazdów. Te zaś są jasno sprecyzowane.

Definicje i przepisy

Mianem zespołu pojazdów określamy pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość. Nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania. Warto przyswoić sobie co istotniejsze pojęcia – choćby zdawać sobie sprawę po przekroczeniu jakiej dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) uprawnienia do skontrolowania nas ma Inspekcja Transportu Drogowego.

Długość zespołu składającego się z dwóch pojazdów nie może przekroczyć 18,75m. Dla zespołów trzech pojazdów wartość ta wzrasta do 22m. Dopuszczalna masa całkowita liczona jest całościowo dla samochodu i przyczepy, i zależy od tego, jakie uprawnienia posiadamy. Do prowadzenia zespołu ważącego do 3,5t wystarczy prawo jazdy kategorii B. Konieczna jest jednak stosowna adnotacja w dowodzie rejestracyjnym.

Zaczepy kulowe

Cytując „Prawo o ruchu drogowym”, „Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona” (Dział III rozdział 1 art. 66. ust. 3).

Połączenie przyczepy i samochodu nazywamy sprzęgiem – najpopularniejsze rodzaje sprzęgów są zaczepy kulowe. Produkty oferowanych przez obecnych na rynku producentów wykonane są z materiałów o podwyższonej wytrzymałości – co jest bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa. Dobór odpowiedniego wykonania zależny jest między innymi od wspomnianej dopuszczalnej masy całkowitej i wartości nacisku na haku.

O tym musimy pamiętać

W przypadku zaczepów kulowych, współpracujących z hakami holowniczymi, musimy jednak zwrócić uwagę nie tylko na masę zespołu pojazdów. Równie istotne jest zachowanie czystości kulki haka i zachowanie odpowiedniej ilości wolnego miejsca – bezpośrednio nad hakiem nie powinniśmy np. montować koła zapasowego.

Wymogi bezpieczeńśtwa są o tyle ważne, że tak jak w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym grożą nam „tylko” stosowne kary, tak tutaj narażamy zdrowie i życie – swoje i innych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Unitrailer