Skip to content Skip to footer

Rodzaje separatorów oleju i wody

Separator jest urządzeniem służącym do oddzielania mieszanin olejów i wody w ich oddzielnych częściach. Istnieje wiele różnych rodzajów separatorów do oczyszczalni ścieków. Każda z nich ma inną zdolność oddzielania oleju, tłuszczu i wody oraz jest wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. Separatory wody olejowej są projektowane i dobierane po rozważeniu parametrów wydajności oddzielania oleju i kosztów cyklu życia. Separatory oleju oddzielają m.in. oleje mineralne, roślinne i zwierzęce oraz wiele różnych węglowodorów.

Separatory tłuszczu i oleju

Separatory oleju z ropy naftowej mogą być zaprojektowane do oczyszczania różnych zanieczyszczeń w wodzie, w tym swobodnego, pływającego, zemulgowanego lub rozpuszczonego oleju i zawieszonych ciał stałych. Nie wszystkie typy separatorów oleju są w stanie oddzielić wszystkie zanieczyszczenia. Najbardziej typowymi parametrami wydajnościowymi są wielkość kropli oleju, gęstość oleju, lepkość wody , wymagana jakość wody do odprowadzania, prawdopodobne stężenie oleju paszowego, zakres stężeń oleju oraz przepływ wody zasilającej olej.

Separatory do oczyszczalni wody morskiej

Zadaniem separatora wody morskiej jest separacja oleju i innych zanieczyszczeń, które mogą być szkodliwe dla oceanów. Najczęściej separatory do oczyszczalni wody morskiej znajdują się na statkach, gdzie służą do oddzielania oleju od oleistych ścieków, takich jak woda przed odprowadzeniem ścieków do środowiska. Woda zęzowa jest niemal nieuniknionym produktem operacji pokładowych. Wycieki oleju pochodzą z biegnących maszyn, takich jak generatory diesla, sprężarki powietrza i główny silnik napędowy. Nowoczesne separatory tłuszczu i oleju mają alarmy i automatyczne urządzenia zamykające, które aktywowane są po osiągnięciu pojemności oleju w separatorze wody.

Separator płyt grawitacyjnych

Separator grawitacyjny zawiera szereg płyt, przez które przepływa zanieczyszczona woda. Celem projektu jest umożliwienie koagulacji kropelek oleju w spodniej części płyty, tworząc ostatecznie większe kropelki oleju, które spływają z płytek i gromadzą się w górnej części komory. Olej gromadzący się na górze jest następnie przenoszony z pewną ilością wody do zbiornika na zużyty olej. Ten rodzaj separatora wody zaolejonej jest bardzo powszechny w wielu zastosowaniach przemysłowych, jak również na statkach, Różnorodność tłustych odpadów w wodzie zęzowej może ograniczyć wydajność usuwania, szczególnie gdy obecne są bardzo gęste i bardzo lepkie oleje, takie jak olej bunkrowy. Płytki należy wymieniać, gdy są zanieczyszczone, co zwiększa koszty eksploatacji.

Czytaj więcej na stronie https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/separatory-oleju-tluszczu