Skip to content Skip to footer

Jak wybrać dobry dom opieki?

Jak znaleźć godny zaufania dom opieki dla starszej osoby, która z uwagi na swój stan zdrowia nie może już mieszkać samodzielnie? Gdzie można zapewnić odpowiednie leczenie Alzheimera?

Dlaczego dom społeczny?


Najczęściej decyzja o oddaniu starzej osoby do domu opieki zapada spontaniczne kiedy dochodzi do groźnego wylewu czy gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia seniora. Wówczas potrzebna jest całodobowa opieka. Czasami, ale wciąż raczej rzadko, decyzja odnośnie domu społecznego podejmowana jest wspólnie przez samych zainteresowanych oraz ich bliskich. W Polsce nie ma jeszcze takiej tradycji. Przenosiny do domu opieki dotyczą w większości osób schorowanych i niedołężnych.

Jaki dom społeczny wybrać?


Osoby mniej zamożne na ogół szukają w miejsca w domach opieki prowadzonych przez samorządu. Są one znacznie tańsze niż placówki prywatne. Kolejki jednak są długie, a nie każdy może czekać. Zamiast tego można zdecydować się na dom prywatny, który ma podpisany kontakt z NFZ na refundację przynajmniej części z kosztów takiego pobytu. Tutaj też kierowane są na ogół osoby bezdomne z z uzależnieniami. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się też placówki całkowicie prywatne.

Jak wybrać dobrze?


Niektórzy wciąż wyobrażają sobie domy opieki jako placówki rodem z filmów produkowanych w USA. Inni z kolei utożsamiają je na ogół z domami starców znanymi jeszcze z czasów PRL. W takiej sytuacji decyzje niestety podejmowane są w dużej mierze w sposób przypadkowy. Czym więc należy się sugerować poszukując odpowiedniego domu opieki? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że w takim miejscu spędza się bardzo często wiele lat. Tymczasem wraz z wiekiem kondycja fizyczna ulega niekiedy znacznemu pogorszeniu. Dobry dom społeczny zapewnia warunki osobom starszym w każdym stanie zdrowia.

Ładny budynek to nie wszystko


Tak naprawdę największe znaczenie ma to czy w danym miejscu seniorowi będzie personel, który pomoże mu w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. W takiej sytuacji, kiedy dana osoba jest schorowana i niedołężna ładny wygląd ma już niewielkie znaczenia. Kluczowa jest natomiast odpowiednia liczba opiekunek i pielęgniarek. Oczywiście osoby starsze, które są jeszcze w dobrej kondycji psychicznej również mogą brać udział w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru domu opieki. Czasami dobrym rozwiązaniem jest krótkoterminowy pobyt seniora w takim domu np. w okresie wakacyjnym. Wówczas może on ocenić taką placówkę i podjąć decyzję czy warunki w niej panujące mu odpowiadają.

Artykuł współtworzył dom opieki Kaśmin