Skip to content Skip to footer

Zawód myśliwy

Zawód myśliwego, dawniej nazywany łowczym, z biegiem czasu ewoluował. Dzisiejsza praca myśliwego polega na dokarmianiu zimą zwierząt, sadzeniu drzewek wiosną, selekcjonowaniu zwierzyny chorej i stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt (gdy przenoszą choroby) oraz współpraca przy reintrodukcji zwierzyny tzn. odtworzeniu populacji na danym siedlisku.

Kto może być myśliwym?

Myśliwym może zostać każdy, kto wykazuje się cierpliwością i pracowitością. Droga do zdobycia zawodu jest długa i dla niektórych zniechęcająca. Ale jeśli ktoś naprawdę chce, tę drogę przejdzie. Kandydat musi odbyć dwunastomiesięczny staż, a następnie zdać egzamin. Znawcy tematu zalecają, aby zainteresowany w pierwszej kolejności udał się do lokalnego koła łowieckiego i z nim współpracował. W tym czasie może odbyć też staż (należy złożyć podanie Polskiego Związku Łowieckiego), na którym przejdzie szkolenie teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem.

Doszkalanie i zdobywanie wiedzy

Kandydat na myśliwego nie musi mieć wyższego wykształcenia. Nie istnieje taki wymóg. Z pracą myśliwego i funkcjonowaniem koła łowieckiego, w którym docelowo będzie działał, zapoznaje się podczas stażu. Swoją wiedzę uzupełniać i weryfikować (zmieniające się przepisy prawne) należy m.in. poprzez literaturę branżową, stosowne uchwały i rozporządzenia, Warto znaleźć też portal łowiecki.

Portal łowiecki

Strona o treściach przeznaczona dla myśliwych zawiera m.in. ciekawe artykuły z poradami, kalendarz polowań i faz księżyca, prognozę pogody, ogłoszenia łowieckie. Portal stanowi nie tylko skarbnicę wiedzy, ale jest też narzędziem – poprzez ogłoszenia można kupić, zamienić lub sprzedać broń, odzież, akcesoria, psy. Tu można śledzić najnowsze trendy, informacje, obejrzeć zdjęcia z polowań członków innych kół łowieckich. Portale umożliwiają aktywne uczestnictwo (niektóre portale umożliwiają rozmowę na chat), poszerzanie horyzontów i pogłębianie pasji.

Myślistwo to piękny i potrzebny zawód, choć obecnie (na skutek różnych działań politycznych) negatywnie postrzegany przez społeczeństwo. Tak jakby strzelanie do żywych stworzeń było jedynym aspektem. Cierpliwość i pracowitość mogą być niewystarczającymi cechami. Trzeba być wytrzymałym (gdy wieje i pada, a trwa polowanie albo trzeba posadzić drzewka) oraz mieć grubą skórę.