Skip to content Skip to footer

Zbiorniki ibc – odpowiedź na wyzwania logistyczne

Coraz szybszy rozwój globalnej gospodarki wymaga wciąż lepszych rozwiązań w procesach produkcji, transportu oraz magazynowania. Nie bez wpływu na nowoczesne projekty ma także konieczność ochrony środowiska naturalnego, dlatego ten aspekt jest powszechnie brany pod uwagę. W zakresie logistki i transportu wprowadzono do obiegu zbiorniki ibc, które z powodzeniem zajmują miejsce tradycyjnych beczek plastikowych służących do przewozu płynnych substancji.

Czym jest kontener ibc?

Opakowanie do transportu różnego rodzaju cieczy, jak woda, paliwa, oleje, smary, a także granulatów o bardzo drobnej strukturze zwane fachowo kontenerem ibc jest lepszą wersją tradycyjnej beczki. Paletopojemnik tego typu wykonany jest z tworzyw sztucznych o bardzo wysokich parametrach wytrzymałości i odporności zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i na działanie chemiczne szkodliwych substancji.

Kontener ibc posiada standaryzowane wymiary, co pozwala na zestawianie go z innymi w dowolnych konfiguracjach, a także zawory do napełniania oraz opróżniania. W technologii IBC zawory są dodatkowo wyposażone w czujniki ze wskaźnikiem dające możliwość stałego monitorowania poziomu zawartości.

Jakie zalety dla transportu posiadają zbiorniki ibc?

Standardowe rozmiary pojemników niezwykle optymalizują koszty transportu oraz magazynowania, ponieważ można paletopojemnik ustawiać w dowolnych grupach oszczędzając zdecydowanie powierzchnię magazynową, która może być wykorzystana do innych celów.

W transporcie zbiorniki ibc wykazują się wysoką wytrzymałością, dlatego przewóz płynnych substancji z ich użyciem daje maksymalną pewność bezpieczeństwa całego ładunku.

Kształt tego typu pojemników pozwala na bardzo łatwy załadunek i wyładunek nawet dużych partii towaru za pomocą wózków widłowych lub innych urządzeń do tego celu przeznaczonych.

Dodatkową zaletą paletopojemników, jeśli zostały zastosowane specjalne worki jednorazowe jako wkłady do ich wnętrza, jest brak konieczności czyszczenia po każdorazowym użytkowaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontener ibc zachowuje wysoką jakość higieniczną.

Bardzo ważną cechą tego typu opakowań jest możliwość ich wieloletniego użytkowania, co w prosty sposób wpływa na przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego. Zbiorniki ibc mogą pozostawać w obiegu nawet do siedmiu lat.