Skip to content Skip to footer

Alkomaty policyjne i dowodowe

Alkomaty to popularne urządzenia służące do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na podstawie wydychanego powietrza. Kiedyś głównie na wyposażeniu instytucji państwowych i policji, dziś często na wyposażeniu firm i osób indywidualnych. Oferta urządzeń jest bardzo szeroka, a działanie alkomatów na przestrzeni lat niezwykle się poprawiło. Dziś alkomaty profesjonalne będące na wyposażeniu policji mogą być też wykorzystywane przez osoby prywatne.

Profesjonalne alkomaty policyjne

Najczęściej z alkomatami dowodowymi możemy się spotkać podczas zwykłej kontroli policji. Drogówka w sposób ciągły przeprowadza kontrole na terenie całego kraju. Słyszymy o nich głównie przy okazji długich weekendów oraz świąt. Wówczas liczba patroli drogowych jest większa i kontrole są częstsze. Ich wyniki są porażające. Pomimo wielu kampanii społecznych i mandatów dalej występuje problem z kierowcami znajdującymi się pod wpływem alkoholu. Urządzenia, którymi kontrolowani są kierowcy są bardzo czułe i wyposażone w najnowsze zdobycze techniki. Jednym z elementów profesjonalnego alkomatu policyjnego jest sensor elektrochemiczny, który wraz z przepływem powietrza może dać bardzo dokładny wynik pomiaru.

Kalibracja alkomatów dowodowych

Alkomaty dowodowe, aby spełnić swoją funkcję muszą zostać skalibrowane oraz posiadać ważny certyfikat wzorcowania. Każdy nowy alkomat przed sprzedażą jest kalibrowany. Kalibrację lub też wzorcowanie alkomatu należy powtarzać przynajmniej co pół roku. Jeśli alkomat nie posiada aktualnej kalibracji dalej będzie mierzył poziom alkoholu we krwi, ale jego wynik nie będzie brany pod uwagę ani jako poprawne wskazanie, ani jako dowód przed polskim sądem lub instytucją.

Wzorcowanie policyjnego alkomatu po upływie dwunastu miesięcy od zakupu urządzenia jest dodatkowo płatne. Nie jest to obowiązek, ale jak już zostało wspomniane – bez ważnej kalibracji alkomaty dowodowe nie mogą stanowić argumentu w sporze przed sądem lub jakąkolwiek inną instytucją.

Dostępne na rynku alkomaty policyjne to częste wyposażenie nie tylko policji i innych organów ścigania, ale również osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw, które zatrudniają duże liczby pracowników i chcą kontrolować stan ich trzeźwości.