Skip to content Skip to footer

Co to są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP do 1kW oznaczają, że ich posiadacz uprawniony jest do pracy przy urządzeniach i przy instalacjach elektrycznych, których moc nie przekracza 1kW. W celu zdobycia tego rodzaju uprawnień konieczne jest zdanie odpowiedniego egzaminu kwalifikacyjnego, na który składa się zarówno część praktyczna, jak i część teoretyczna.

Organizacja SEP ta ma charakter pozarządowy i zajmuje się edukacja w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich mają przede wszystkim charakter kwalifikacyjny, ponieważ stanowią potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które niezbędne są, aby bezpiecznie wykonywać prace przy instalacjach elektrycznych.

Zalety posiadania uprawnień SEP

SEP Gdańsk posiadane przez pracownika oznaczają, że jest on kompetentny i zna zasady bezpieczeństwa, dzięki czemu za jego życie i zdrowie nie odpowiada pracodawca, jak miałoby to miejsce w przypadku zatrudnienia osoby bez uprawnień. Oczywiście w praktyce oznacza to, że uprawnienia eksploatacyjne SEP są warunkiem przyjęcia do pracy. Warto przy tym nadmienić, że praca elektryka jest zawodem dobrze płatnym. Dodatkową zaletą posiadania uprawnień jest też fakt dużego zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie, co przekłada się na to, że kurs SEP Warszawa umożliwi łatwe i szybkie zdobycie pracy w zawodzie.

Szerokie perspektywy zawodowe

Kurs SEP Warszawa to doskonała inwestycja w siebie samego, która szybko się zwróci, ponieważ umożliwia ona znalezienie pracy w dynamicznie rozwijającej się branży. Energia elektryczna będzie miała coraz większe znaczenie w rozwijającym się świecie, a szkolenia SEP Warszawa skutecznie przygotują między innymi do pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Oczywiście szkolenia SEP Warszawa poświęcają szczególną uwagę kwestiom bezpieczeństwa, aby legitymujący się uprawnieniami pracownicy mogli z łatwością działać w niebezpiecznym środowisku pracy bez zbędnego narażania życia i zdrowia. W czasie kursu odbywają się także zajęcia praktyczne z serwisowania urządzeń i z wyszukiwania usterek w instalacjach elektrycznych. Oczywiście podstawowemu materiałoznawstwu również poświęca się wiele uwagi.