Skip to content Skip to footer

Czym jest konfekcjonowanie towaru?

Konfekcjonowanie towaru jest bardzo ważnym etapem procesu produkcji i dystrybucji dóbr. Jest to pojęcie, z którym z całą pewnością zetknął się do tej pory niejeden konsument. Z drugiej strony nie każdy wie, o co właściwie w tym chodzi. Warto więc wyjaśnić, czym dokładnie jest konfekcjonowanie produktów i jak działa.

Konfekcja produktów – podstawowa definicja

Konfekcjonowanie produktów to wszystkie czynności, które wykonuje się po zakończeniu produkcji, takie jak pakowanie, metkowanie, czy porcjowanie. Z punktu widzenia prawa konfekcjonowanie nie może w żaden sposób zmieniać właściwości produktu. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli na przykład towar importowany spoza obszaru celnego UE trafi do Polski i nie zostaną jeszcze sformalizowane wszelkie sprawy celne albo taki towar przejeżdża przez nasz kraj tylko tranzytem, to może trafić do magazynu czasowego składowania albo składu celnego. W takich miejscach nie dopuszcza się żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób modyfikują produkt. Konfekcjonowanie towaru do nich nie należy, więc może być przeprowadzane.

Najważniejsze etapy konfekcjonowania produktów

Najważniejsze czynności, które składają się na konfekcję towarów to:
– pakowanie w opakowania jednostkowe,
– pakowanie w kartony, lub inne opakowania zbiorcze,
– foliowanie,
– porcjowanie,
– umieszczanie na produkcie oznaczeń.Pakowanie produktów ma na celu zabezpieczenie go na czas transportu, przechowywania i sprzedaży, a także zwiększenie atrakcyjności towaru z punktu widzenia konsumenta. Wpływa oczywiście na wartość, jednak sam produkt pozostaje niezmieniony. Pakowanie wykonuje się najczęściej ręcznie, choć w dużej mierze zależy to od rodzaju produktu. Maszynowo zazwyczaj wykonuje się foliowanie. Porcjowanie ważne jest w przypadku niektórych produktów spożywczych, chemii, środków czystości i wielu innych. Umieszczanie na produkcie oznaczeń jest bardzo ważną częścią procesu konfekcjonowania. Oznaczenia takie muszą być zawsze zgodne z wymogami w miejscu zbytu produktu.

Kto może konfekcjonować produkty?

Konfekcja produktów może być zlecona firmie zewnętrznej. Wielu przedsiębiorców wybiera właśnie taki model działania. Z bardzo prostego powodu. Konfekcjonowanie towaru wymaga często stworzenia całej, osobnej linii, co stanowić może dla producenta bardzo wysoki koszt. Może się też oczywiście opłacać, jednak nie każdego od razu stać na tak dużą inwestycję. Stąd właśnie popularność zlecania tego zadania innym przedsiębiorstwom.