Skip to content Skip to footer

Czym jest tabliczka znamionowa?

Mało kto poza specjalistami zwraca uwagę na tabliczkę znamionową. Tymczasem to bardzo istotny element różnych maszyn, urządzeń i pojazdów. Warto przyjrzeć im się bliżej, aby zobaczyć, dlaczego są tak ważne.

Do czego potrzebne są tabliczki znamionowe?

Jak szybko stwierdzić, z jaką maszyną mamy do czynienia i poznać jej parametry? Okazuje się, że nie trzeba studiować różnych instrukcji czy szukać pomocy u znawców tematu. Wystarczy spojrzeć na niewielką tabliczkę, która jest umieszczona na każdym urządzeniu mechanicznym. To tzw. tabliczka znamionowa.Czym jest tabliczka? To swego rodzaju dowód osobisty maszyny. Umieszczone są na niej najważniejsze dane o urządzeniu. Dzięki niej można błyskawicznie dowiedzieć się nie tylko o tym, jakie to urządzenie, ale i jakie są jego parametry.

Jakie dane muszą być zamieszczone na tabliczce znamionowej?

Zgodnie z przepisami, tabliczka znamionowa musi zawierać pewne dane podstawowe, do których należą m.in.: nazwa i adres producenta, nazwa maszyny, oznakowania CE, typ, seria, ew. numer seryjny, rok produkcji, masa.W zależności od rodzaju urządzenia, mogą być też umieszczane inne, niezbędne dane. Jakie one mają być, to określają specjalistyczne normy i dyrektywy. Tabliczka znamionowa musi być wykonana z trwałych materiałów, odpornych na różne czynniki. Także informacje umieszczone na niej powinny być trwałe i nie ulegać zatarciu. Dlatego najczęściej tabliczki znamionowe wykonuje się z metalu, a napisy są grawerowane lub wypalane laserem. Tabliczka musi być trwale przymocowana do urządzenia.

Przepisy dotyczące tabliczek

Obowiązek umieszczania tabliczek znamionowych na różnych urządzeniach jest powszechny. Reguluje to wiele różnych przepisów. Do najważniejszych należy I Dyrektywa Maszynowa MD (2006/42/WE), która m.in. podaje najważniejsze wymogi, jakie muszą spełniać produkty, żeby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.Praktycznie każdy kraj ma własne przepisy, które wskazują, jak mają być oznakowane maszyny i urządzenia. W Polsce ważnym dokumentem jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych. Warto pamiętać o sprawdzaniu przepisów w tym zakresie, ponieważ są one ulepszane, aby poprawić bezpieczeństwo.

Tabliczka znamionowa dostępna jest w ofercie Grawernia