Skip to content Skip to footer

Czym jest zgłoszenie wierzytelności? Do kogo je wysłać?

Choć udzielanie pożyczek to świetny sposób na osiągnięcie sukcesu, to przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że czasami ktoś znajduje się sytuacji finansowej, która nie pozwala mu spłacić długu. Oczywiście nie można na to zwyczajnie machnąć ręką, zwłaszcza że do odzyskania utraconej kwoty bardzo często wystarczy złożenie zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności – co to takiego?

Zgłoszeniem wierzytelności nazywamy dokument, który informuje organy sądowe o tym, że jest się wierzycielem osoby upadłej. W poprawnie wypełnionym dokumencie znajdują się nie tylko podstawowe informacje na temat obu stron, ale przede wszystkim takie dane jak kwota długu oraz dowody na jego istnienie.

Chodź zgłoszenie można napisać samemu, to najczęściej korzysta się w tym celu z prostego szablonu umieszczonego na rządowej stronie internetowej. Jest on na tyle czytelny, że jego wypełnienie nie powinno sprawić nikomu problemu.

Dokąd wysłać Zgłoszenie wierzytelności?

Jeszcze kilka lat temu zgłoszenia wierzytelności były wysyłane do sędziego-prokuratora. Jednak obecnie zarówno ich odbiorem, jak i sprawdzaniem pod kątem prawidłowości danych zajmuje się syndyk. Dlatego to do niego nadawane są wszelkie dokumenty związane z postępowaniem upadłościowym.

Gdzie znaleźć dane adresowe syndyka? Powinny one być umieszczone w ogłoszeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych, które stanowi również informację odnośnie do całego postępowania upadłościowego. Ogłoszenie to wyznacza termin, w którym należy wysłać zgłoszenie wierzytelności.

Termin nadania zgłoszenia wierzytelności

Przyjmuję się, że wierzyciele powinni wysyłać syndykowi swoje zgłoszenia na trzydzieści dni od wystawienia ogłoszenia przez KRZ. Termin ten zobowiązuje nawet wtedy, gdy wierzyciel nie miał możliwości dowiedzenia się o postępowaniu upadłościowym.

Warto wspomnieć, że termin ten może zostać przekroczony, ale wiąże się to z dużymi konsekwencjami. Mowa tu nie tylko o mniejszej szansie na dostanie spłaty długu, ale również o konieczności samodzielnego pokrycia kosztów ponownie wykonywanych czynności administracyjnych. Kwota ta jest zmienna, ale zwykle wynosi około ośmiuset złotych.