Skip to content Skip to footer

Czym są palety Euro?

Palety euro to bardzo popularne palety, które dzisiaj spotykane są na całym już świecie. Bardzo ważne są normy, według których muszą być one produkowane i konkretne ich certyfikaty. W celu propagowania owych norm i pilnowania ich powstały całe związki i stowarzyszenia Epal, których głównym celem jest promowanie i pilnowanie, by produkcja palet epal produkowała tylko określone palety Euro.

Historia palet

Do czasu wynalezienia europalety stosowano jednorazowe płyty drewniane lub metalowe. Jednak bardzo trudno było je przewozić czy przenosić, nie były tak mocne a zapakowany na nich towar nie zawsze był stabilny. Pierwsze palety zostały wynalezione w Szwecji w roku 1949. Bardzo szybko przekonano się jak istotne jest wykorzystywanie takich palet w transporcie, magazynie i w produkcji. Uznano, że taka paleta nazwana zostanie Euro a jej konkretne wymiary będą wynosić 800 x 1200 cm. Wysokość euro palety to około 144 milimetrów, natomiast jej waga nie przekracza 25 kg.

Dzisiaj produkcja palet epal to to samo co produkcja palet euro. Dodatkowo określono także euro 1, 2, 3 i 4 a ich konkretne różnice objawiają się w drobnych zmianach ich wymiarów. Wszelkie normy i standardy produkowanych palet są usilnie pilnowane i propagowane przez Związek Epal Polska.

Dlaczego paleta epal?

Ujednolicenie norm w przypadku palet spowodowało, że bardzo łatwo jest oszacować cały ładunek. Jest to bardzo istotne w logistyce i transporcie. Fakt ten także bardzo usprawnił wszelkie procesy załadunkowe i rozładunkowe.

Poprzez wszystkie zachodzące w świecie zmiany, przez lata i czas wykorzystywania palety euro, jej parametry nie uległy żadnym zmianom. Daje to ogromną stabilizację w logistycznym opanowaniu wszelkiego rodzaju towarów i produktów przeznaczonych do transportu czy przechowywania. Nad tym stanem panuje Epal Polska, który ściśle współpracuje ze związkami Epal z całego świata. Zrzeszając pracodawców producentów europalet i firmy naprawiające palety epal, pilnuje norm euro i propaguje je. Ponadto Epal Polska organizuje szkolenia specjalistyczne dla pracowników powyższych firm.

Ważne jest bezpieczeństwo

Pilnowanie określonych norm tego typu palet, znacznie sprzyja zachowaniu bezpieczeństwa w czasie transportu lub podczas magazynowania. Paleta powinna zapewniać maksimum wygody, ale i także ogrom bezpieczeństwa.