Skip to content Skip to footer

Informacje dotyczące działania zaworów rozdzielających

Zawory rozdzielające są bardzo często stosowane w różnego rodzaju maszynach i instalacjach. Służą do rozdziału oraz regulacji sygnału i są bardzo istotnym elementem pneumatycznym. Ich zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu czynnika roboczego, co jest rzeczą niezwykle ważną dla prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń.

W jaki sposób czynnik roboczy doprowadzany jest do elementu sterującego?

Zawory rozdzielające dzielą się na zawory sterowane bezpośrednio oraz zawory sterowane pośrednio. Zawory sterowane bezpośrednio są zazwyczaj zaworami małymi. Ten typ sterowania zapewnia szybkość działania zaworu, ma również prostą konstrukcję, co jest zaletą – minimalizuje bowiem ryzyko ewentualnych awarii i uszkodzeń instalacji.

Zawory sterowane pośrednio mają w swej budowie dodatkowy zawór pomocniczy, zwany „pilotem”. Tego typu sterowania używa się w przypadku zaworów dużych, o dużej wielkości natężenia przepływu.

Jak określana jest wielkość zaworu rozdzielającego i w jaki sposób można nim sterować?

Wielkość zaworu rozdzielającego określa rozmiar, jaki posiadają gwinty przyłączeniowe – znajdują się one w korpusie zaworu, elementach wyspy zaworowej lub w płytach przyłączeniowych, na których jest montowany zawór. Wielkość natężenia przepływu przez zawór rozdzielający czynnika roboczego zależy od wielkości zaworu.

Metod na sterowanie zaworem rozdzielającym jest kilka. Każda z nich cechuje się innymi zaletami oraz wadami. W różnych sytuacjach stosuje się różnego rodzaju sterowanie zaworami rozdzielającymi.

– sterowanie mechaniczne
– sterowanie pneumatyczne (opiera się na zmianach ciśnienia – jego wzrost lub spadek prowadzi do określonego efektu)
– sterowanie elektromagnetyczne
– sterowanie mieszane (jest połączeniem wymienionych wyżej metod sterowania)

Cechy charakteryzujące poszczególne zawory rozdzielające

Cechą zaworu, która ma bardzo istotne znaczenie, jest jego wielkość, a także ilość dróg przepływu czynnika roboczego. W poszczególnych zaworach ilości sterowanych położeń elementu kierującego przepływem czynnika roboczego są różne.

Zawory różnią się od siebie wieloma cechami. Należą do nich: sposób sterowania danym zaworem i sposób doprowadzania czynnika roboczego do elementu sterującego.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP