Skip to content Skip to footer

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Żyjemy w świecie, gdzie konieczny jest ciągły rozwój i poszerzanie swoich kompetencji na każdym stanowisku. Gdy chodzi o osoby związane z szeroko pojętymi pracami budowlanymi, taką drogą rozwoju może być uprawnienie SEP. Jak zdobyć dodatkowe kompetencje, jakie są wymagania i w jakich sytuacjach uprawnienie się przyda? To ważne pytania, na które odpowie tekst.

Uprawnienia sep co to i jak je uzyskać?

Uprawniania sep pozwalają na pracę z prądem elektrycznym. Aby je zdobyć, konieczne jest ukończenie szkolenia prowadzonego przez specjalistyczny ośrodek szkoleniowy, składającego się zarówno z wiedzy teoretycznej jak i wiedzy praktycznej. Po zdobyciu wiedzy w trakcie szkolenia, należy podejść do egzaminu, którego pozytywne zaliczenie daje uprawnienie sep. Sep szkolenia odbywają się często, prowadzone są przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich, jak i inne tego typu stowarzyszenia.

Wymienione powyżej jest jednak jednym z najbardziej prestiżowych. Uprawnienia sep co to i jakie warunki należy spełnić aby podejść do szkolenia sep? Po pierwsze, nie jest konieczne posiadanie wykształcenia kierunkowego – wystarczy ukończone wykształcenie podstawowe. Drugim warunkiem, aby móc podejść do sep szkolenia i uzyskać uprawnienie SEP jest pełnoletność czyli ukończenie osiemnastu lat. Szkolenie jest warunkiem koniecznym aby uzyskać uprawnienia. Warto zaznaczyć, że uprawnienia przyznawane są terminowo. Po ich wygaśnięciu zarówno szkolenie, jak i sam egzamin należy powtórzyć. Daje to gwarancję, że osoba legitymująca się ważnymi uprawnieniami ma wiedzę aktualną i na odpowiednim poziomie – jak wiadomo z prądem nie ma żartów.

Kiedy przydają się uprawniani sep?

Uprawnienia sep przydają się w większości prac około budowlanych. Są cennym atutem na rynku pracy, pozwalają na pracę z prądem elektrycznym i w zależności od szkolenia i zdanego egzaminu dają różne perspektywy rozwoju zawodowego. Istotne mogą być także w przypadku budowy własnego domu czy wykańczania mieszkania – zdobyta wiedza pozwoli na komfortowe i bezpieczne wykończenie własnego domostwa. Na pewno zdobycie uprawnienia sep pozwala w inny sposób spojrzeć na to, jak należy w bezpieczny sposób postępować z prądem elektrycznym, a jak wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze.