Skip to content Skip to footer

Kontrola transportu drogowego we Włoszech

Jak wynika z praktyki, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o transporcie drogowym na terenie Włoch bywają dotkliwe. Aby ich uniknąć, najlepiej jest oczywiście stosować się do wszystkich obowiązujących procedur i posiadać komplet wymaganych dokumentów. Czasami jednak zdarzają się na drodze sytuacje trudne do przewidzenia.

Najczęstsze przyczyny kontroli drogowej

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech następuje zwykle z kilku zasadniczych powodów. Pierwszym są rutynowe kontrole kierowców, które koncentrują się przede wszystkim na posiadaniu uprawnień do wykonywania przewozów na terenie Włoch oraz poprawności dokumentów dotyczących aktualnie realizowanego przewozu. Kolejnym powodem jest popełnienie przez kierowcę wykroczenia drogowego, np. przekroczenie dozwolonej prędkości. Nierzadko zatrzymanie ciężarówki we włoszech jest wynikiem podejrzenia przez policjanta złego stanu technicznego pojazdu lub zaobserwowanie jego widocznego przeciążenia.

W dwóch ostatnich przypadkach, kontrola na pewno nie zakończy się na wyjaśnieniu sytuacji będącej przyczyną zatrzymania, ale zostanie rozszerzona na wszystko to, co sprawdzone być może.W sytuacji gdy stwierdzony zostanie zły stan techniczny pojazdu lub nieposiadanie przez firmę przewozową wymaganych uprawnień, auto zostanie odholowane na parking depozytowy.

Jak zachować się w przypadku nałożenia mandatu?

Każda stwierdzona nieprawidłowość jest karana mandatem, często na kwotę sięgającą kilkuset, a nawet kilku tysięcy euro. Wówczas najlepszym wyjściem jest jak najszybszy kontakt z prawnikiem znającym język włoski. Znająca prawo transportowe we Włoszech kancelaria prawna, przejmie prowadzenie sprawy, a także pomoże kierowcy rozwiązać bieżące problemy. A takim problemem może być kwestia jak postąpić z ładunkiem znajdującym się na zatrzymanej ciężarówce.

Czynności, jakie podejmuje prawnik

Znający język włoski prawnik i jego znająca w praktyce prawo transportowe we Włoszech kancelaria, podejmie kroki mające na celu ograniczenie kosztów wynikłych z zatrzymania. Osoba taka poczyni starania, aby auto jak najprędzej zostało zwolnione z depozytowego parkingu. Ponadto, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki, złoży odwołanie od nałożonej kary. W przypadku stwierdzenia, że firma transportowa niesłusznie została narażona na koszty, sprawa może zostać skierowana do włoskiego sądu z żądaniem rekompensaty.