Skip to content Skip to footer

Opał – kategorie i gdzie najlepiej jest kupić

Paliwa jakimi opalamy w celach grzewczych nasze domostwa, dzielimy na trzy główne grupy. Są to paliwa ciekłe, takie jak olej opałowy, gazowe – takie jak gaz ziemny oraz paliwa stałe, takie jak na przykład węgiel i drewno. Rodzajów paliw stałych mamy najwięcej, więc mamy w tej materii największy wachlarz możliwości do wyboru. Paliwa stałe są również wygodne w handlu. Składy opału są bardzo popularne ponieważ paliwa stałe łatwo magazynować, przewozić oraz handlować nimi. Nowoczesne instalacje do ogrzewania paliwami stałymi są również bardzo ekologiczne, co ma także spore znaczenie.

Co możemy dostać na składzie opału?

Skład opału w swojej ofercie ma zazwyczaj bardzo dużo rodzajów paliw stałych. Paliwa te wywodzą się jednak z dwóch głównych źródeł, które ze względu na proces obróbki dzielone są potem na więcej rodzajów. Do źródeł tych zaliczmy węgiel oraz drewno. Warto pamiętać, że za każde paliwo odpowiada dostawca opału i to od niego zależy to, co dostaniemy.

Węgiel

Węgiel sam w sobie możemy podzielić na brunatny oraz kamienny. Węgiel kamienny posiada większą wartość opałową. Sam węgiel kamienny jest dzielony pod względem grubości ziaren oraz kaloryczności (ta ma wpływ miedzy innymi na ilość popiołu, jaka pozostaje po wypaleniu). Węgiel kamienny jest również podstawowym surowcem do produkcji koksu, który posiada największą wartość energetyczną ze wszystkich opałowych materiałów węglowych.

Drewno

Drewno dzielone jest głównie na drewno liściaste oraz iglaste. W niektórych instalacjach zaleca się palenie tylko drewnem liściastym, są również i takie gdzie dopuszcza się obydwa rodzaje. Najbardziej energetyczne jest drewno drzew liściastych „twardych” gatunków (buk, dąb itp.). Za drewno najlepsze uznawane jest drewno drzew owocowych (swoją drogą najtwardsze). Z drewna produkowany jest również pelet oraz brykiet drzewny. Wykonywany jest on z pyłu, trocin i ścinek. Ten odpad ze stolarni i tartaków podgrzewa się do wysokiej temperatury i prasuje. Jest to bardzo dobre paliwo.

Koks

Koks obecnie jest nieco zapomniany. Jeżeli jednak mamy możliwość go wykorzystywać, to skład koksu jest miejscem w jakim najlepiej jest go szukać. Skład koksu będzie zawierać materiał od kilku co najmniej producentów. Ciekawe jest, że paliwo to również różni się jakością, chociaż nie powinno się różnić wiele.

Skład opału, a jakość opału

Jakość opału ze składu w dużej mierze zależy od tego, jaki jest dostawca opału. Innym kryterium jest sposób jego przechowywania. Zazwyczaj jeśli mamy sprawdzonego dostawcę to chcemy się go trzymać. Czasem jednak korci, aby spróbować czegoś tańszego z oferty internetowej. Oferty takie niestety nie zawsze są rzetelne. Internetowy dostawca opału jest również mniej uchwytny, rzadko wystawi fakturę i zazwyczaj nie prowadzi legalnej działalności gospodarczej.