Skip to content Skip to footer

Prywatne i komercyjne zastosowanie liczników trójfazowych

Sprzedawcy energii elektrycznej mogą pobierać różne taryfy dla klientów w różnych porach dnia, w celu lepszego odzwierciedlenia kosztów generowania i przesyłania prądu. Ponieważ w okresie niskiego zapotrzebowania na zużycie zazwyczaj oszczędne jest przechowywanie dużych ilości energii elektrycznej, koszty będą się znacznie różnić w zależności od pory dnia. Niskie koszty wytwarzania (podstawy wymiaru), mogą potrwać wiele godzin, co oznacza nadwyżkę w czasie niskiego zapotrzebowania. Niektóre liczniki trójfazowe stosują różne taryfy dla różnych kwot zapotrzebowania. Są to zazwyczaj przemysłowe liczniki prądu trójfazowego.

Zastosowanie prywatne

Krajowe taryfy o zmiennej stopie procentowej zazwyczaj posiadają dwie lub trzy taryfy. W takich instalacjach może być stosowany prosty elektromechaniczny wyłącznik czasowy, który posiada licznik trójfazowy. W przeszłości były one często stosowane w połączeniu z elektrycznymi nagrzewnicami lub systemami magazynowania ciepłej wody. Wielokrotne taryfy są łatwiejsze dzięki licznikom prądu trójfazowego, które zawierają lub są podłączone do przełącznika czasowego i mają wiele rejestrów. Przełączanie się między taryfami może nastąpić za pośrednictwem sterowania falowaniem lub przez licznik prądu trójfazowego uruchamiany przez radio. Zasadniczo można również zastosować przełącznik czasowy, ale uważa się go za bardziej podatny na manipulacje w celu uzyskania tańszej energii elektrycznej.

Użycie komercyjne

Duże obiekty handlowe i przemysłowe mogą wykorzystywać trójfazowy licznik energii elektrycznej, który będzie w stanie zarejestrować zużycie energii w blokach półgodzinnych lub krótszych. Dzieje się tak, ponieważ większość sieci energetycznych ma popyt w ciągu dnia, a firma energetyczna może chcieć zaprezentować zachęty cenowe dla dużych klientów, w celu zmniejszenia zapotrzebowania w tych godzinach. Licznik prądu trójfazowego mierzy energię wykorzystywaną przez poszczególne urządzenia. Obecnie dostępnych jest wiele modeli liczników trójfazowych, ale wszystkie działają na tej samej zasadzie. Trójfazowy licznik energii elektrycznej jest podłączony do gniazda, a urządzenie mierzone jest po podłączeniu do licznika trójfazowego. Takie licznik trójfazowy może pomóc w ochronie energii dzięki identyfikacji głównych użytkowników oraz urządzeń, które zużywają nadmierną moc. Można również wykorzystać zasoby internetowe, jeśli szacunkowe zużycie energii wystarczy do celów badawczych. Licznik trójfazowy może być często zapożyczony z lokalnych władz energetycznych.