Skip to content Skip to footer

Stosowanie bakterii do szamba

Różnorodne zanieczyszczenia prowadzące do powstawania osadów, których konsekwencją jest brak drożności odpływów w szambach oraz nieprzyjemny zapach związany z procesami fermentacyjnymi w nim zachodzących to codzienność wielu posiadaczy szamba.

Bakterie do szamba

Dobrym sposobem na ograniczenie lub zlikwidowanie tego rodzaju problemów są specjalistyczne bakterie do szamba. Poprzez ich aplikację do zbiornika możemy powstrzymać wytwarzanie się nieprzyjemnego zapachu oraz przyspieszyć biologiczny rozkład odpadów organicznych. Zaaplikowane bakterie poprzez swoje naturalne procesy życiowe mogą przetworzyć różnego rodzaju zanieczyszczenia jak ekskrementy, zastygające białka, tłuszcze do naturalnych związków powszechnie występujących w środowisku.

Z tego powodu bakterie do szamba są w pełni naturalnym, ekologicznym, niezagrażającym środowisku rozwiązaniem, które wspomoże wykorzystywanie szamba w sposób efektywny. Dzięki przyspieszonemu procesowi rozkładu oraz usuwaniu już zaistniałych osadów niwelujemy ryzyko pojawienia się niedrożności odpływów w zbiorniku oraz zmniejszamy częstotliwość opróżniania zbiornika, co pociąga za sobą nakłady finansowe. Umieszczone bakterie działają w sposób dwupłaszczyznowy, fizyko-chemiczny między innymi poprzez wiązanie metali ciężkich oraz biologiczny intensyfikując proces biodegradacji.

Preparaty tego typu mają zastosowanie nie tylko w zbiornikach na szambo. Sprawdzają się one równie dobrze w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Bakterie do oczyszczalni działają na takiej samej zasadzie jak te stosowane w szambach. Poprzez swoje naturalne procesy życiowe wspomagają funkcjonowanie oczyszczalni.

Jak stosować bakterie

Na rynku dostępne są różnorodne żele, granulaty, proszki czy też tabletki do szamba, których sposób stosowania może być zależny od formy produktu, znajdującej się w niej flory bakteryjnej, czy też wielkości naszego zbiornika. Tabletki do szamba oraz inne środki w zależności od wytycznych producenta stosujemy bezpośrednio aplikując go do szamba lub do toalety. Najważniejszą zasadą przy korzystaniu z biopreparatów jest regularność.

Przy stosowani bakterii należy zwracać uwagę na środki czystości, detergenty stosowane w ubikacji. Produkty, które w swoim składzie zawierają takie substancje chemiczne, jak chlor, są stworzone na bazie kwasu mrówkowego, środki służące do udrażniania rur utrudniają lub uniemożliwiają bakterią prawidłowe funkcjonowanie, obniżając ich efektywność.